Drošas un ekonomiskas braukšanas kurss - Sporta komplekss 333
Drošas un ekonomiskas braukšanas kurss

Drošas un ekonomiskas braukšanas kurss

Šis ir jauns un īpaši izstrādāts kurss, kas palīdzēs jums iemācīties ekonomiski vadīt automašīnu, palīdzot samazināt kā automašīnas degvielas patēriņu un amortizācijas izdevumus, tā arī ietekmi uz apkārtējo vidi, vienlaikus nodrošinot drošu un efektīvu braukšanu. 

Kurss sastāv no teorijas daļas, kurā instruktors sniegs kodolīgu stāstījumu, kā ekonomiski vadīt automašīnu, no praktiskās daļas, izmantojot visus drošas braukšanas poligona laukumus, kā arī no apmācības ekonomiskā braukšanā ceļu satiksmē. 

Nodarbība notiek gan grupās, gan individuāi izmantojot dalībnieka a/m (ar riepām bez radzēm). Nodarbībai jāpiesakās iepriekš, zvanot.

Kursa ilgums: 2,5 h

190 € / no personas
☎️ Pieteikties

Ko es apgūšu drošas un ekonomiskas braukšanas kursā?

Teorijas daļa

45 min.

 

Teorijas daļā Jūs uzzināsiet, kā dažādi automobiļa vadīšanas veidi un blakus apstākļi ietekmē ekonomisku auto vadīšanu, kā piemēram: 

  • Pārvietošanās plānošana, satiksmes intensitāte, auto aerodinamika, gaisa spiediens riepās, strauja braukšanas uzsākšana ekonomiskā režīmā, pareiza ātrumu pārslēgšana, zemi apgriezieni, braukšana kopējā satiksmes plūsmā, notikumu paredzēšana. 
  • Mašīnas tehnisko īpašību izmantošana ikdienas braukšanā degvielas patēriņa samazināšanai: Automašīnas tehniskais stāvoklis, nepārtraukta 360° situāciju analīze, ieskriešanās (gāzes pedālis, pārnesumi, režīmi), bremzēšana (gāzes pedālis, pārnesumi, bremzes), trajektoriju izvēle, maršruta/laika plānošana, tehniskais stāvoklis, «liekais» svars, aerodinamika, papildaprīkojums, vidējais un/vai momenta patēriņš, “ekonomaizers”. 
  • Drošas braukšanas pamatprincipi – bīstamu situāciju saskatīšana uz ceļa, pareiza lēmuma pieņemšana bīstamās situācijās, avārijas situāciju novēršana. Braukšanas ātruma un distances ievērošana, drošības jostu u.c. drošības aprīkojuma izmantošana, CSN un «nerakstītie likumi», braukšanas kultūra (miers, cienīga attieksme). Autovadītāja veselības stāvoklis (apreibinošas vielas, medikamenti), laika apstākļu izvērtēšana, maršruta plānošana, koncentrēšanās spējas, nogurums, stress, situācijas paredzēšana, atteikšanās no «blakusdarbiem». 

Praktiskā daļa Poligonā

45 min.

Apmācībās tiks izmantoti visi drošas braukšanas poligona laukumi, ietverot: 

  • Testu laukums – Slaloms, akvaplanings, bremzēšana uz dažādiem brauktuves segumiem. 
  • Dinamiskā ripa – Automašīnas sānslīdes apguve (sānslīde sākas caur automašīnas aizmugurējo asi), pareizas rīcības izvēle atkarībā no piedziņas veida. Plašā manevrēšana, izvairoties no (ūdens) šķēršļiem, elektronisko stabilitātes sistēmu izmantošana. 
  • Aplis – Automašīnas sānslīdes apguve (sānslīde sākas caur automašīnas priekšējo asi), ātruma un trajektorijas izvēle, strauja manevrēšana izvairoties no šķēršļiem uz slidenas virsmas. 
  • Kalns – Automašīnas sānslīdes apguve, akvaplanēšanas apstākļu pārvarēšana drošā vidē. Riepu spiediens un citi akvaplanēšanu ietekmējošie faktori, autovadīšanas specifika uz nehorizontālas virsmas (nogāzes). Nelīdzsvarotas mašīnas vadīšanas risku kontrole, izvairoties no negaidītiem (ūdens) šķēršļiem, bremzējot un veicot strauju pagriezienu uz slidenas virsmas. 

Katrs laukums ir specifisku uzdevumu, metodikas, drošas braukšanas pamatu un sānslīžu apgūšanai, kurās tiek stimulēti ekstremāli apstākļi ceļu satiksmē – sānslīde, akvaplanēšana, negaidīti šķēršļi, un citi. Jūs apgūsiet prasmi vadīt automašīnu apstākļos, kad uz automašīnu iedarbojas inerces spēki, kā arī mainoties reljefam mainās bremzēšanas ceļš un saķere. 

Praktiskā daļa pilsētas satiksmē

60 min.
  • Praktizēsiet teorijas daļā jauniegūtās zināšanas pieredzējoša un zinoša instruktora pavadībā. 
  • Praktizēsiet kā ekonomiski uzsākt braukšanu, kā pareizi pārslēgt ātrumus, pielāgosiet pārnesumus dzinēja apgriezieniem, saglabāsiet vienmērīgu braukšanas ātrumu. 
  • Automašīnas vadīšanas veids, pārvietošanās plānošana, satiksmes intensitāte, auto svars, auto aerodinamika, gaisa spiediens riepās, strauja braukšanas uzsākšana ekonomiskā režīmā. Pareiza ātrumu pārslēgšana, zemi apgriezieni. Braukšana kopējā satiksmes plūsmā. Notikumu paredzēšana. Sarkanā gaisma u.c. iemesli apstāties.

Ko Jūs iegūsiet no šī kursa?  

 

Jūs apgūsiet ekonomisku transportlīdzekļa vadīšanu, kas palīdzēs samazināt automašīnas degvielas patēriņu, amortizācijas izdevumus, kā arī zināšanas un prasmes, kā saglabāt auto pēc iespējas labākā tehniskā stāvoklī.