Sporta komplekss “333” turpina strādāt!

Sporta komplekss “333” turpina strādāt!

Sporta kompleksa “333” saimniecisko pakalpojumu sniegšanas kārtība pēc Ministru kabineta rīkojuma  Nr. 662 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 11. oktobra līdz 11. janvārim.

Sporta komplekss “333” var turpināt veikt saimniecisko darbību un organizēt treniņus:

Dalībniekiem ar vakcinācijas / izslimošanas sertifikātu: 

  • Pārbaudot dalībnieku vakcinācijas / izslimošanas sertifikātus
  • Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā
  • Treniņu plūsmas nepārklājas (dažādas trases 38ha platībā)
  • Neizmantojot ģērbtuves

 

Dalībniekiem bez vakcinācijas / izslimošanas sertifikāta: 

  • Nodrošinot pakalpojumu individuāli (ārā, svaigā gaisā, dalībniekam atrodoties savā automašīnā, kartingā, uz motocikla, lietojot aizsargķiveri)
  • Līdz pakalpojuma saņemšanai ievērojot visus noteiktos drošības noteikumus – aizsargmaskas, 2 metri.
  • Neizmantojot ģērbtuves

Saskaņā ar šo, Sporta komplekss “333” var nodrošināt 6 (sešus) pakalpojumus, kuri pilnībā atbilst noteiktajai likuma kārtībai, ārkārtas situācijas pagarinājuma laikā līdz 11. janvārim.

 

1. TRASES DIENA / TRACK DAY (attālināti /savā automašīnā/ svaigā gaisā).

Trases dienas (turpmāk tekstā – TrackDay) ir pakalpojums, kas dod iespēju izbraukt slēgtā trasē ar savu automašīnu. Pieteikšanās braucieniem notiek elektroniski, sporta kompleksa “333” mājas lapā, apakšsadaļā TrackDay, izvēloties sev piemērotāko laiku un veicot apmaksu attālināti.

 TrackDay apmeklētājs ierodas trasē un “333” darbinieks pēc automašīnas reģistrācijas numura viņam izsniedz iepriekš sagatavotu komplektu: laika mērīšanas sistēmu (transponderi), savilcējus un uzlīmi ar sesiju laiku skaitu, ko pats auto īpašnieks piestiprina pie sava auto. Kad auto sagatavots, tas var doties trasē.

Ikvienam dalībniekam ir iespēja sekot līdzi rezultātiem savā telefonā, izmantojot aplikāciju MYLAPS Speedhive.

 

2. DROŠAS BRAUKŠANAS POLIGONS (attālināti / savā automašīnā)

Drošas Braukšanas Poligonā notiek cilvēku sagatavošana drošai braukšanai pa koplietošanas ceļiem, kas, tuvojoties ziemas periodam, ir  īpaši aktuāli – gan tumsas, gan slideno laikapstākļu dēļ.

Eksperta, pamata kurss (grupā no 6 līdz 8 cilvēkiem), kas notiek “333” Drošas Braukšanas Poligonā, tiek organizētas divos veidos:

  • Dalībniekiem ar vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā grupā arī iekštelpās (zaļā zona).
  • Dalībniekiem bez vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta teorijas kurss tiek nodrošināts individuāli – attālināti, apmācāmajiem atrodoties savā automašīnā, izmantojot automašīnā ievietotu, dezinficētu rāciju un bez jebkādas saskares ar instruktoru un citiem dalībniekiem.
  • CSDD soda punktu dzēšanas programmas (grupā līdz 20 cilvēkiem) tiek nodrošināts attālināti, apmācāmajiem atrodoties savā automašīnā, izmantojot automašīnā ievietotu, dezinficētu rāciju un bez jebkādas saskares ar instruktoru un citiem dalībniekiem.

Praktiskās braukšanas nodarbības visiem dalībniekiem notiek attālināti, apmācāmajiem atrodoties savā automašīnā, izmantojot automašīnā ievietotu, dezinficētu rāciju un bez jebkādas saskares ar instruktoru un citiem dalībniekiem.

 

3. MX UN ENDURO TRASES (svaigā gaisā / attālināti / ķiverē)

MX/Enduro treniņi notiek svaigā gaisā (sporta motocikli un kvadricikli). Ikviens treniņa dalībnieks ir savā ekipējumā un ķiverē. Ģērbtuves netiek izmantotas, apmeklētājs pārģērbjas savā automašīnā. Treniņa laikā fiziski nav iespējams piebraukt tuvāk par 2 metriem.

Personām bez QR koda tiek nodrošināts individuāls pakalpojums, tas nozīmē, ka uz viena kvadricikla var sēdēt viena persona vai mājsaimniecība

 

4. INDIVIDUĀLIE BRAUCIENI TRASĒ #NOLAIDTVAIKU (savā automašīnā /svaigā gaisā)

Individuālo braucienu laikā ir iespēja izbraukt slēgtā trasē ar savu automašīnu. Pieteikšanās braucieniem notiek elektroniski, izvēloties sev piemērotāko laiku un veicot apmaksu attālināti.

 Individuālo braucienu veicējiem nav jāizkāpj no savas automašīnas, “333” darbinieks pēc automašīnas reģistrācijas numura izsniedz iepriekš sagatavotu komplektu: laika mērīšanas sistēmu (transponderi) un savilcējus, ko pats auto īpašnieks piestiprina pie sava auto. Kad auto sagatavots, tas var doties trasē.

Ikvienam dalībniekam ir iespēja sekot līdzi rezultātiem savā telefonā, izmantojot aplikāciju MYLAPS Speedhive.

 

5. INDIVIDUĀLIE BRAUCIENI AR KARTINGU (svaigā gaisā / attālināti)

Braucieni notiek dalībniekiem atrodoties katram savā transporta līdzeklī, svaigā gaisā, lietojot aizsargķiveri. Trases platība pilnībā ļauj nodrošināt likumā noteikto distanci.

Ikviena dalībnieka vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta esamība tiek pārbaudīta “333” info centrā, savukārt, iekāpšana kartingos tiek organizēta pa diviem piekļūšanas ceļiem – vienu, kas paredzēts dalībniekiem ar sertifikātu, otru – individuālajiem braucējiem.

Kartinga stūre un sēdeklis, kā arī ekipējums pēc tā lietošanas tiek dezinficēts saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.

 

6. “333” CAFE (svaigā gaisā)

Turpina darboties “333” Cafe, piedāvājot līdzņemšanai gan siltas pusdienas, gan dzērienus, uz vietas organizējot klientu apkalpošanu likuma noteiktajā kārtībā.

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Visas koplietošanas telpas sporta kompleksā “333” ir slēgtas. Apkalpojošais personāls ir ar vakcinācijas/izslimošanas sertifikātiem vai derīgiem, negatīviem testiem. Pilnīgi visos gadījumos apkalpojošais personāls lieto sejas maskas.