Sporta kompleksa “333” saimniecisko pakalpojumu sniegšanas kārtība MK noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Sporta kompleksa “333” saimniecisko pakalpojumu sniegšanas kārtība MK noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Sporta komplekss “333” turpina veikt saimniecisko darbību, piedāvājot 7 (septiņus) pakalpojumus, kurus var nodrošināt likumā noteiktajā kārtībā. Sporta kompleksa “333” nodrošina saimnieciskos pakalpojumus, kas notiek svaigā gaisā, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas aizsargmaskas (vai ķiveres, kas ir dubultdroši).

1. TRASES DIENAS (attālināti /savā automašīnā/ svaigā gaisā)

Trases dienas (turpmāk tekstā – TrackDay) ir pakalpojums, kas dod iespēju izbraukt slēgtā trasē ar savu automašīnu. Pieteikšanās braucieniem notiek elektroniski, sporta kompleksa “333” mājas lapā, apakšsadaļā TrackDay, izvēloties sev piemērotāko laiku un veicot apmaksu attālināti. Apmaksa iespējama gan ar karti, gan rēķinu, gan “333” dāvanu karti.

TrackDay apmeklētājs ierodas trasē un viņam nav jāizkāpj no automašīnas – “333” darbinieks pēc automašīnas reģistrācijas numura viņam izsniedz iepriekš sagatavotu komplektu: laika mērīšanas sistēmu (transponderi), savilcējus un uzlīmi ar sesiju laiku skaitu, ko pats auto īpašnieks piestiprina pie sava auto. Kad auto sagatavots, tas var doties trasē.

Ikvienam dalībniekam ir iespēja sekot līdzi rezultātiem savā telefonā, izmantojot aplikāciju MYLAPS Speedhive. Ar pamācību, kā izmantot aplikāciju, iespējams iepazīties “333” mājas lapas apakšsadaļā TrackDay.

2. APMĀCĪBAS DROŠAS BRAUKŠANAS POLIGONĀ (attālināti/ savā automašīnā)

Drošas Braukšanas Poligonā notiek cilvēku sagatavošana drošai braukšanai pa koplietošanas ceļiem, kas uz ziemas periodu paliek īpaši aktuāli – gan tumsas, gan slideno laikapstākļu dēļ.
Eksperta un pamata kurss (grupā no 6 līdz 8 cilvēkiem), kas tiek piedāvātas “333” Drošas Braukšanas Poligonā, tiek organizēti attālināti, apmācāmajiem atrodoties katram savā automašīnā, izmantojot automašīnā ievietotu, dezinficētu rāciju un bez jebkādas saskares ar instruktoru.
Individuālais un jauno autovadītāju kurss notiek klātienē (kā individuālās interešu izglītības kurss). Kursa laikā gan instruktoram, gan apmācāmajam aizsargmasku lietošana ir obligāta, kā arī – izmantojot automašīnā ievietotu, dezinficētu rāciju un bez jebkādas saskares ar instruktoru.

3. INDIVIDUĀLIE BRAUCIENI AR KARTINGU (svaigā gaisā)

Sporta kompleksā “333” saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas ietvaros, tiek piedāvāti individuālie braucieni ar kartingu. Ierobežojumi, kas jāņem vērā, dodoties uz trasi: jāņem līdzi savi cimdi, aicinājums izmantot savu ķiveri. Braucieni notiek svaigā gaisā!
Kartinga stūre un sēdeklis, kā arī ekipējums pēc tā lietošanas tiek dezinficēts saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.

4. MX UN ENDURO TRENIŅI LĪDZ 10 PERSONĀM (svaigā gaisā)

MX/Enduro treniņi notiek svaigā gaisā ar sporta motocikliem. Vienlaicīgi MX/Enduro trasē var darboties 2 (divas) treniņu grupas, katrā pa 10 cilvēkiem. Treniņgrupu plūsma fiziski nepārklājas, jo “333” MX/Enduro ir 2 (divas) trases – viena Enduro un otra – motosporta trase.

Norises kārtība
Ikviens treniņa dalībnieks ir savā ekipējumā – moto ķivere (kas aizsedz seju), brilles, krūšu sargs, ceļa sargi un moto zābaki. Ģērbtuves netiek izmantotas, treniņa dalībnieks pārģērbjas savā automašīnā. Treniņa laikā fiziski nav iespējams piebraukt tuvāk par 2 metriem, turklāt ikviens treniņa dalībnieks ir pilnā ekipējumā – ķiverē un cimdos.

5. INDIVIDUĀLIE BRAUCIENI TRASĒ #NOLAIDTVAIKU (savā automašīnā/svaigā gaisā)

Individuālo braucienu laikā ir iespēja izbraukt slēgtā trasē ar savu automašīnu. Individuālo braucienu veicējiem “333” darbinieks pēc automašīnas reģistrācijas numura izsniedz iepriekš sagatavotu komplektu: laika mērīšanas sistēmu (transponderi) un savilcējus, ko pats auto īpašnieks piestiprina pie sava auto. Kad auto sagatavots, tas var doties trasē.
Ikvienam dalībniekam ir iespēja sekot līdzi rezultātiem savā telefonā, izmantojot aplikāciju MYLAPS Speedhive. Ar pamācību, kā izmantot aplikāciju, iespējams iepazīties “333” mājas lapas apakšsadaļā TrackDay.

6. INDIVIDUĀLIE UN GRUPU FIZISKĀS SAGATVOTĪBAS TRENIŅI (svaigā gaisā)

Treniņi notiek brīvā dabā, tie ir vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi (koordinācijas un balansa treniņi, kardio treniņi un stiepšanās treniņi) gan individuāli, gan grupā līdz 10 cilvēkiem, trenera pavadībā, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Ģērbtuves netiek izmantotas, treniņa dalībnieks pārģērbjas savā automašīnā.

7. “333” CAFE (svaigā gaisā)

Turpina darboties “333” Cafe, piedāvājot līdzņemšanai gan siltas pusdienas, gan dzērienus.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Visas koplietošanas telpas, izņemot info/norēķinu punktu, sporta kompleksā “333” ir slēgtas.
Atrodoties telpās obligāti jālieto sejas maska un jāietur 2 metru distance.
Sporta kompleksa “333” nodrošina saimnieciskos pakalpojumus, kas notiek svaigā gaisā, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas aizsargmaskas (vai ķiveres, kas ir dubultdroši).