Par turpmāko kārtības un drošības nodrošināšanu Enduro takā

Par turpmāko kārtības un drošības nodrošināšanu Enduro takā

Lai uzlabotu kārtību un drošību “Rīgas Mežu” pirmajā Enduro takā un tās apkārtnē, kā arī, lai pasargātu Pierīgas mežu dabas daudzveidību no nesakcionētām darbībām, uzņēmums ar partneriem – Ropažu novadu, Sporta kompleksu “333” un motobraucējiem, vienojies par turpmāko rīcību.

Iesaistītās puses atzina, ka Enduro takas filozofija ir laba un attīstāma. Taču sākotnēji plānotā  iecere – izveidojot taku un cerot, ka citu mežu moto noslodze mazināsies, nav pilnībā īstenojusies. Šobrīd, takas izveidošanas dēļ, ir būtiski palielinājusies Silakroga, Mucenieku un Zaķumuižas mežu noslodze, kas ietekmē apkārtnes iedzīvotāju labbūtību, apkārt esošo meža ceļu infrastruktūru un meža ekosistēmu.

Nekārtības Enduro takā  un tās apkārtnē konstatējuši gan “Rīgas Mežu” darbinieki un fiksējušas video novērošanas kameras, gan pašvaldības pārstāvji, kā arī saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem, norādot uz motobraucēju bieži vien nepieņemamo uzvedību. Tas liecina par saspīlēto komunikāciju starp motobraucējiem un citiem meža apmeklētājiem šajā teritorijā.

Turpmākie soļi, lai uzlabotu kārtību un drošību Enduro takā un tās apkārtnē:

  • Uzlabot takas marķējumu un informatīvās norādes: lai mazinātu iespējas tās sabojāt vai nesankcionēti likvidēt, padarīt takas marķējumu labāk redzamu. Tādējādi veicinot atbilstošas informācijas pieejamību visā takā un visiem tās braucējiem, kā arī informēt citus meža apmeklētājus par taku. “Rīgas Meži” apņemas: uzlabot takas marķējumu ar uzskatāmākām norādēm, kā arī izvietot aizlieguma zīmes uz dabiskajām brauktuvēm, meža ceļiem vai stigām, kur braukt ir aizliegts.
  • Pastiprināt uzraudzību: sadarboties ar kontrolējošajiem dienestiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai pa meža ceļiem nepārvietojas nereģistrēti transportlīdzekļi.
  • Informēt sabiedrību: skaidrot takas būtību un lietošanas nosacījumus gan moto braucējiem, gan iedzīvotājiem, t.sk. iesaistot sadarbības partnerus;
  • Turpināt takas apkārtnē izvietot video novērošanas kameras: līdz šim kameras fiksējušas, ka motobraucēji vairākās vietās pārvietojas ārpus marķētās takas, brauc pa zemsedzi, radot tai būtiskus bojājumus. Būtiski, ka šajā maršrutā ir arī 20 kV kabeļa trase, kas neatļauj tik intensīvu transporta kustību. Kā liecina kameru konstatētais, šo vietu braucēji pāris nedēļu laikā pārveidojuši par “meža lielceļu”.

“Rīgas Meži” piekrīt motobraucējam un vienam no Enduro takas izveides partneriem – Mārtiņam Silam, ka Pierīgas mežiem moto noslodze pēdējo gadu laikā ir vairākkārtīgi palielinājusies. Tādēļ svarīgi informēt un izglītot motobraucējus par nosacījumiem, kādi jāievēro, braucot pa mežu.

Tāpat svarīgi sabalansēt: no vienas puses – moto braucēju intereses / vēlmes un meža iespējas, bet no otras puses – faktu, ka tieši Pierīgas mežos ir ļoti nozīmīgi dabas, jo īpaši putnu biotopi (liegumi).

“Rīgas Meži” atkārtoti aicina motobraucēju saimi – Enduro takā pie Sporta kompleksa “333” braukt TIKAI pa marķēto taku! Citus meža ceļus, takas, brauktuves atstājiet atpūtniekiem, nūjotājiem, skrējējiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem! Vai, ja nākas tās šķērsot, ievērot savstarpēju sapratni un pietāti pret dabu!

Takas lietošanas noteikumi pieejami: ŠEIT (https://bit.ly/2ZxeaRE) vai “Rīgas Mežu” Facebook, tēmturis #EnduroTakas.

“Rīgas Meži” uzsver: “Šī taka ir mūsu kopējs projekts ar motobraucēju saimi! No tā, kā šī taka tiks izmantota, būs atkarīga arī citu Enduro taku izveide un attīstība! Pateicamies par sapratni un sadarbību!”

“Rīgas Meži” apņemas turpināt atsaukties konstruktīviem un argumentētiem ierosinājumiem par uzlabojumiem marķējumā u.c. informatīvajā nodrošinājumā. Tas vairotu izpratni par takas un tās apkārtnes teritorijas izmantošanas mērķiem.