Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi

1. DĀVANU KARTES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Sporta komplekss “333” (turpmāk 333), Dāvanu karti var iegādāties elektroniski www.333.lv vai 333 info centrā klātienē;

1.2. Dāvanu karti var iegādāties uz jebkuru 333 mājas lapā piedāvāto pakalpojumu, vai uz konkrētu summu;

1.3. Ja izvēlētā pakalpojuma cena pārsniedz Dāvanu kartes vērtību, dāvanu kartes īpašnieks piemaksā starpību;

1.4. Ja pirkuma summa ir mazāka par Dāvanu kartes vērtību, starpība netiek atmaksāta;

1.5. Dāvanu karti pret naudu nemaina. Par neizmantotu dāvanu karti nauda atdota netiek;

1.6. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši no iegādes datuma;

1.7. Dāvanu karti ir iespējams pagarināt uz 1mēnesi tikai tajā gadījumā, ja tās derīguma termiņš ir pārsniegts ne vairāk kā vienu nedēļu;

1.8. Dāvanu kartes bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā karte netiek atjaunota un nauda netiek atmaksāta;

1.9. Dāvanu kartes jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.

1.10. Dāvanu karte ir maksāšanas līdzeklis, lūdzam to, maksājot par pakalpojumu, uzrādīt 333 Info centrā. Ja Dāvanu karte ir iegādāta elektroniski, tad var to uzrādīt arī elektroniskā veidā.

1.11. Ja radušies jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz info@333.lv vai zvanot +371 29 555 333.

2. DĀVANU KARTES IEGĀDES KĀRTĪBA

2.1. Dāvanu karti pircējs iegādājas elektroniskajā iepirkšanās sistēmā: www.333.lv

2.2. Lai iegādātos Dāvanu karti, pasūtītājs aizpilda pasūtījuma anketu un samaksā izvēlēto Dāvanu kartes vērtības summu caur izvēlētās bankas elektronisko maksāšanas sistēmu.

2.3. Pircējam uz pasūtījuma anketā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums par samaksas saņemšanu, par iegādāto  Dāvanu karti

3. NOTEIKUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ

3.1. Līgums stājas spēkā pēc pogas „ES PIEKRĪTU NOTEIKUMIEM“ nospiešanas.

4. DĀVANU KARTES PIEGĀDE

4.1. Dāvanu karte tiek nosūtīta elektroniskā formātā (.pdf) uz pircēja anketā norādīto elektroniskā pasta adresi vienas dienas laikā (24h), pēc apmaksas veikšanas.

5. DĀVANU KARTES IZMANTOŠANA UN DERĪGUMS

5.1. Dāvanu karte derīga 12 (divpadsmit) mēnešus no tās izdošanas datuma. Ja Dāvanu karte norādītajā periodā nav izmantota, pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu.

5.2. Lai vienotos par Dāvanu kartē norādītā pakalpojuma sniegšanas datumu, tās turētajam jāsazinās ar 333, jānosauc Dāvanu kartes numurs un jārezervē pakalpojums, kā arī jāierodas norunātajā laikā noteiktajā vietā, lai to saņemtu.

6. MAKSĀŠANAS VEIDI

6.1. Jūs varat veikt maksājumu ar bankas norēķinu karti vai pārskaitījumu;

6.3. Abos gadījumos Jūs saņemat rēķinu par iegādāto pakalpojumu.

7. KONFIDENCIALITĀTE

7.1. Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. 333 neatklāj Klienta personas datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas.

8. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pircējam ir tiesības: 

8.1.1. izvēlēties pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku un to pieteikt pa tālruni 29 555 333 vai rakstot e-pastu info@333.lv;

8.1.2. pārcelt pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku, par  to paziņojot vismaz dienu (24h) iepriekš pa tālruni +371 29 555 333 vai rakstot e-pastu info@333.lv;

8.1.3. iesniegt atteikuma veidlapu par pirkumu 14 dienu laikā, balstoties uz normatīvojos aktos noteiktajām atteikuma tiesībām.

8.2. Pircējs apņemas: 

8.2.1. rezervējot pakalpojumu, iesniegt visus 333 info centra vajadzībām nepieciešamos datus.

8.3. 333 ir tiesības: 

8.3.1. prasīt parakstīt papildus vienošanās/piekrišanas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem;

8.3.2. atteikties sniegt Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu personai, kas neatbilst 333 pakalpojumu sniegšanas noteikumu prasībām (piemēram, atrašanās alkohola reibumā, u.c. ).

9. NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. 333 patur sev tiesības veikt izmaiņas noteikumos, uz kuru pamata tiek pārdotas Dāvanu kartes. Jūs apstiprināt un uz Jums attiecas tie noteikumi, kas ir spēkā brīdī, kad iegādājaties Dāvanu karti.

10. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Ja jums ir pretenzijas attiecībā uz Dāvanu kartes iegādi vai izmantošanu, tad lūdzu iesniedziet to rakstiski, sūtot uz adresi info@333.lv

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Strīdi, kas radušies starp klientu un 333 attiecībā uz pakalpojumu iegādi vai pasūtīšanu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Strīdi, kā arī šajos noteikumos neiestrādātais, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.