Covid noteikumi

COVID noteikumi

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, apstiprinu sekojošu informāciju:

• Apliecinu, ka man nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, iesnas, paaugstināta temperatūra)

• Sporta kompleksa “333” teritorijā apņemos ievērot 2 metru distanci ar pārējām personām, nepulcēties, kā arī – ievērot citus uz konkrēto brīdi valstī noteiktos ierobežojumus.

•  Apņemos būt atbildīgs pret savu un apkārtējo veselību.

• Ziemas kartinga braucieni, TRACK DAY treniņi notiek individuāli, ārā, un bez trenera, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, iespējama dalība arī bez sertifikāta.

• Saskaņā ar likumdošanu, sacensības drīkst notikt tikai “zaļā koridora režīmā”, kas nozīmē, ka sacensībās drīkst piedalīties tikai tie dalībnieki, kas var uzrādīt derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Apliecinu, ka man ir šāds sertifikāts. (Šis punkts attiecās uz “333” Ziemas kausa dalībniekiem).

! Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.