“Ātrums, prāts, izturība – sporto “333” NOLIKUMS

1. MĒRĶIS

Veicināt sporta aktivitāšu daudzveidības pieejamību Sporta kompleksā “333”.

 

2. NOSAUKUMS

Sacensību pilnais nosaukums ir “Ātrums, prāts, izturība – sporto “333”  (turpmāk tekstā – Sacensības)

 

3. ORGANIZATORS

Sacensības organizē SIA “Baltic Ring 333”, reģistrācijas numurs: 40103537133, adrese: Sila Priedes, Ropažu novads, LV-2133 (turpmāk tekstā – Organizators).

Kontaktpersonas: Rolanda Ķīkule (20284463, rolanda.kikule@gmail.com) un Oksana Krīgere (22021333, oksana.krigere@333.lv)

 

4. LAIKS UN VIETA

Sacensības norisinās 2020. gada 27. septembrī no plkst. 11:00 līdz 17:00. Sacensību starts un finišs tiek noteikts Sporta kompleksa “333” teritorijā, adrese: Sila Priedes, Ropažu novads, LV2133.

 

5. DALĪBNIEKS

Sacensībās atļauts piedalīties ikvienam interesantam bez dzimuma ierobežojuma, sākot no 16 gadu vecuma, kas piereģistrējies internetā un samaksājis Organizatora noteikto dalības maksu (turpmāk tekstā – Dalībnieks).

 

6. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSA

Dalībnieku pieteikšanās notiek interneta vietnē www.333.lv. Reģistrēšanās sacensību vietā šajās sacensībās nebūs iespējama.

Reģistrācija tiek uzsākta 15.09.2020. un ilgst līdz 26.09.2020. plkst. 23:59. Pieteikšanās internetā pēc 26.09.2020. plkst. 23:59 nebūs iespējama.

Dalības maksa vienam dalībniekam – 20 eur. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, dalības maksa netiek atmaksāta. Dalības maksa netiek atmaksāta arī Force Majeure gadījumos.

 

Dalības maksā ietilpst:

  • viss nepieciešamais startam (numurs, numura stiprinājumi, kartes, laika kontroles čips, u.c.)
  • brauciens ar kartingu (5 minūtes)
  • orientēšanās un šķēršļu trases izveides uzdevumi
  • tiesnešu darbs
  • pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā
  • sacensību organizatoriskie izdevumi
  • rezultātu uzskaite finišā
  • balvas (ja tādas izcīnītas)

 

6. PROGRAMMA

Reģistrēšanās Sacensībām notiek 27. septembrī no plkst. 10:00 līdz 12:00 sporta kompleksa “333” INFO centrā.

Dalībnieki startē grupās pa 15 cilvēkiem, pie reģistrēšanās internetā brīvi izvēloties laiku. Starts iespējams šādos laikos:

11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30.

10 minūtes pirms došanās trasē Organizators veic īsu instruktāžu un atbild uz dalībnieku jautājumiem.

 

Sacensību trase tiek dalīta 3 (trīs) posmos šādā secībā:

1. brauciens ar kartingu
2. orientēšanās
3. šķēršļu josla riepu trasē un skrējiens Bezceļu parka kalnā

 

Ar kartingu tiek veikts 5 minūšu brauciens.

Orientēšanās notiek “333” teritorijai blakus pieguļošajā mežā.
Aptuvenā orientēšanās trases distance – 4 kilometri.

Šķēršļu josla sastāv no uzdevumu veikšanas riepu trasē un skrējiena Bezceļu parka kalnā.

Visiem dalībniekiem jābūt finišējušiem līdz 27.septembra plkst. 16:00.

Plkst. 16:30 sporta kompleksā “333” notiek sacensību dalībnieku apbalvošana.

 

7.  NOTEIKUMI, VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Laika kontrole tiek veikta ar automātisku laika kontroles čipa palīdzību, kas katram dalībniekam tiek piestiprināta pie rokas.

 

Laika kontrole tiek uzsākta, sākot orientēšanās trasi.

1. Ar kartingu dalībnieki brauc 5 minūtes. Pie vērtēšanas tiek ņemts vērā 1 ātrākais aplis, kura laiks tiek summēts ar pārējo disciplīnu laiku.

2. Orientēšanās daļā dalībnieks savā dalībnieku kartē atzīmē ikvienu kontrolpunktu, iespiežot savā kartiņā attiecīgo zīmogu, kas atrodas kontrolpunktā. Ja dalībnieks nav atzīmējies kādā no orientēšanās kontrolpunktiem, tad viņam tiek piešķirtas +5 soda minūtes.

3. Šķēršļu joslā dalībnieks uz laiku veic uzdevumus riepu trasē. Ja dalībnieks apiet šķēršļus vai  neveic pilnvērtīgi, tad viņam tiek piešķirtas +30 soda minūtes. Šķēršļu joslas pēdējais uzdevums ir skrējiens Bezceļu parka kalnā.

 

Bezceļu parka kalna virsotne ir finiša punkts, kurā tiek apturēta laika ņemšanas sistēma un pēc kura tiek apkopots visas trases veikšanas laiks.

Ja tiesneši konstatē jebkādu darbību (piemēram, kontrolpunktu atzīmju pārvietošana, zīmogu neatgriešana vietā), kas traucē citiem dalībniekiem pilnvērtīgi turpināt sacensības, tad dalībnieks automātiski tiek diskvalificēts.

Ja dalībnieks šķērso orientēšanās kartē atzīmēto sarkano zonu, automātiski tiek diskvalificēts.

Ja dalībnieks neizpilda kādu no šķēršļu joslas pārbaudījumiem, tiek piešķirtas +30 soda minūtes.

Ja vairāki dalībnieki ir finišējuši vienlaicīgi, tad augstāko vietu iegūst tas, kurš uzrādījis ātrāko apļa laiku braucienā ar kartingu.

Uzvarētāji tiek noteikti pēc visu trīs posmu veikšanas, skatoties 3 (trīs) kopvērtējuma labākos laikus atsevišķi sieviešu un vīrieši ieskaitēs.

 

Sporto “333” sacensībās tiek apbalvoti 1. -3. vietas ieguvēji:

1. vietas ieguvējam un ieguvējai – Sporta kompleksa “333” dāvanu karte 30 eur apmērā un medaļa par iegūto 1. vietu

2. vietas ieguvējam un ieguvējai – Sporta kompleksa “333” dāvanu karte 25 eur apmērā un medaļa par iegūto 2. vietu

3. vietas ieguvējam un ieguvējai – Sporta kompleksa “333” dāvanu karte 20 eur apmērā un medaļa par iegūto 3. vietu

 

8. DALĪBNIEKU VESELĪBAS STĀVOKLIS UN EKIPĒJUMS

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās distances veikšanai un apliecina to ar parakstu, saņemot dalībnieku numuru.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai risinātu radušos situāciju un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni +371 20284463.
Laika kontroles čipa nozaudēšanas gadījumā Organizators piemēro Dalībniekam naudas sodu 50 Eur apmērā.

 

9. FOTO

Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās darbosies fotogrāfi, kas fiksēs sacensību gaitu. Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

10. IZMAIŅAS NOLIKUMĀ, ATSAUKSMES UN PRETENZIJAS

Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 20.09.2020. par to paziņojot interneta vietnē www.333.lv
Organizators nav atbildīgs par to, ka dalībnieks nav iepazinušies ar nolikumu.

Atsauksmes un pretenzijas iespējams iesniegt rakstiski 2 nedēļu laikā pēc sacensību norises, sūtot uz e-pastu – rolanda.kikule@gmail.com